คำสั่งที่ 30/2498 ของคณะกรรมการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน เรื่อง ให้ยกเลิกโฉนดที่ 2840 ตำบลคลอง ด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และให้มีการออก โฉนดใหม่ตามความเป็นธรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1955). คำสั่งที่ 30/2498 ของคณะกรรมการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน เรื่อง ให้ยกเลิกโฉนดที่ 2840 ตำบลคลอง ด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และให้มีการออก โฉนดใหม่ตามความเป็นธรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218079.
View online Resources