ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี"

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540664.
View online Resources