ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527851.
View online Resources