คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 229/2557 เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 229/2557 เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417527.
View online Resources