คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 8/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 28/2566 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสุวรรณา จันทกุมาร ผู้ถูกกล่าวหา]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 8/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 28/2566 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสุวรรณา จันทกุมาร ผู้ถูกกล่าวหา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001796.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล