ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายโสรัจ สุจริตกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 3 มิถุนายน 2540 เวลา 17.00 น.

ข้อมูลอ้างอิง
โสรัจ สุจริตกุล (1997). ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายโสรัจ สุจริตกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 3 มิถุนายน 2540 เวลา 17.00 น.. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593592.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล