ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2/2540 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานไทยแกรนิต)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2/2540 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานไทยแกรนิต). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/248121.
View online Resources