กฎ ก.พ. ฉบับที่ 153 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

dc.date.accessioned2012-04-19T14:07:52Z
dc.date.available2012-04-19T14:07:52Z
dc.date.issued1957-12-24TH
dc.format.extent1577TH
dc.identifierSOP-DIP_P_418883_0001.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/223468
dc.titleกฎ ก.พ. ฉบับที่ 153 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมโรงงาน อุตสาหกรรมTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2500-12-24
nalt.libBibNumber000005062TH
nalt.publicationNo110TH
nalt.publicationVol74TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_418883_0001.pdf
ขนาด:
57.68 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format