ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง จัดตั้งมัสยิด (มัสยิดนาซริลอิสลามีย์ (กูแบสะตู))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง จัดตั้งมัสยิด (มัสยิดนาซริลอิสลามีย์ (กูแบสะตู)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225243.
View online Resources