กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 423/ร. เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเลอะ บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [ของ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 423/ร. เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเลอะ บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [ของ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604892.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล