ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสงขลา สายที่ 8258 ระโนด - บ้านเกาะใหญ่ (ข) เป็นบ้านปากระวะ-บ้านเกาะใหญ่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสงขลา สายที่ 8258 ระโนด - บ้านเกาะใหญ่ (ข) เป็นบ้านปากระวะ-บ้านเกาะใหญ่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/155804.
View online Resources