ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เดอะฟายน์ บาย ฟายน์โฮม อารีย์ 4]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เดอะฟายน์ บาย ฟายน์โฮม อารีย์ 4]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160628.
View online Resources