ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจภูธรตำบลแนงมุด ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจภูธรตำบลแนงมุด ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252483.
View online Resources