ขอให้รัฐบาลจัดตลาดค้าขายสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ บริเวณตลาดนิยมชัย คลองลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนในราคายุติธรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ขอให้รัฐบาลจัดตลาดค้าขายสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ บริเวณตลาดนิยมชัย คลองลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนในราคายุติธรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/47453.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล