บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 2 ครั้งที่ 15 (สมัยประชุมสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2541 ณ ตึกสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 2 ครั้งที่ 15 (สมัยประชุมสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2541 ณ ตึกสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215800.
View online Resources