บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2541 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2541 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215829.
View online Resources