บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ 2544 - 2548 = Flow of Funds Accounts of Thailand 2001-2005

ข้อมูลอ้างอิง
(0). บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ 2544 - 2548 = Flow of Funds Accounts of Thailand 2001-2005. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/444859.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล