กรอบการเจรจากับกัมพูชาในการร่วมลงทุนผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทย

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). กรอบการเจรจากับกัมพูชาในการร่วมลงทุนผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/290493.
View online Resources