ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดอุดรธานี สายที่ 16 บ้านหนองนาคำ - บ้านเชียงพังให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 2 ช่วง คือช่วงสถานีรถไฟอุดรธานี - บ้านนาทาม และช่วงสถานีรถไฟอุดรธานี - บ้านดอนสะแบง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดอุดรธานี สายที่ 16 บ้านหนองนาคำ - บ้านเชียงพังให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 2 ช่วง คือช่วงสถานีรถไฟอุดรธานี - บ้านนาทาม และช่วงสถานีรถไฟอุดรธานี - บ้านดอนสะแบง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/244106.
View online Resources