ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ถอนฟ้อง และจำหน่ายคดีสำหรับลูกหนี้ที่ 1 [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 88/2548 บริษัท แกรนเดอร์แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด ที่ 1ลูกหนี้]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ถอนฟ้อง และจำหน่ายคดีสำหรับลูกหนี้ที่ 1 [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 88/2548 บริษัท แกรนเดอร์แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด ที่ 1ลูกหนี้]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218313.
View online Resources