ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5436 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหลวอินทรีย์ระเหยง่ายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การหาส่วนที่เหลือจากการระเหยแห้งด้วยเครื่องอังน้ำ - วิธีทั่วไป

dc.date.accessioned2020-01-29T10:19:26Z
dc.date.available2020-01-29T10:19:26Z
dc.date.issued2020-01-06TH
dc.format.extent35TH
dc.identifier630106_35_4งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/557050
dc.titleประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5436 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหลวอินทรีย์ระเหยง่ายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การหาส่วนที่เหลือจากการระเหยแห้งด้วยเครื่องอังน้ำ - วิธีทั่วไปTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2563-01-06
nalt.publicationNo4งพิเศษTH
nalt.publicationVol137TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
630106_35_4งพิเศษ.pdf
ขนาด:
138.22 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format