ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2548 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานทานุเอ็นจิเนียริ่ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2548 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานทานุเอ็นจิเนียริ่ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/209565.
View online Resources