ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาในท้องตลาด เป็นรายเฉลี่ยสำหรับสินค้าบางอย่างเป็นเกณฑ์ประเมิน เงินอากรขาออก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1963). ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาในท้องตลาด เป็นรายเฉลี่ยสำหรับสินค้าบางอย่างเป็นเกณฑ์ประเมิน เงินอากรขาออก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/201802.
View online Resources