บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 60/2559 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 60/2559 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/500079.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล