ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร [จำนวน 21 ราย 1. นายชำนิ เมินขุนทด ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร [จำนวน 21 ราย 1. นายชำนิ เมินขุนทด ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605888.
View online Resources