ศาลฎีกาส่งความเห็นของโจทก์ในคดีอาญาที่โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ศาลฎีกาส่งความเห็นของโจทก์ในคดีอาญาที่โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42462.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล