การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐกิจ ในการปฏิบัติงานยกร่างกระทู้ถามของกลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย

ข้อมูลอ้างอิง
ภาสกร เหล่าหล้า (2009). การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐกิจ ในการปฏิบัติงานยกร่างกระทู้ถามของกลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18533.
View online Resources