พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดโบสถ์ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดโบสถ์ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15177.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล