ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลแม่กา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลแม่กา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118222.
View online Resources