ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128099.
View online Resources