ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2034 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1314 ตลาดปัฐวิกรณ์ - สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก ให้มีรายละเอียดเส้นทางเส้นทางแยกช่วงตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2034 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1314 ตลาดปัฐวิกรณ์ - สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก ให้มีรายละเอียดเส้นทางเส้นทางแยกช่วงตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587554.
View online Resources