พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมือง นครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก พ.ศ.2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมือง นครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก พ.ศ.2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34082.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล