ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571574.
View online Resources