ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166645.
View online Resources