คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 225/2548 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [จำนวน 1 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 225/2548 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [จำนวน 1 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196309.
View online Resources