คำสั่งนายทะเบียนสหภาพแรงงาน ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน ที่ 3020/2540 "สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอุบลราชธานี"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งนายทะเบียนสหภาพแรงงาน ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน ที่ 3020/2540 "สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอุบลราชธานี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256873.
View online Resources