ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 28/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA)

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 28/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552843.
View online Resources