ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2988 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - สารอัดแบบอะมิโนพลาสติก -เกณฑ์ที่กำหนด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2988 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - สารอัดแบบอะมิโนพลาสติก -เกณฑ์ที่กำหนด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191601.
View online Resources