พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 สายอยุธยา - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (บ้านสาลี) และเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พ.ศ.2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 สายอยุธยา - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (บ้านสาลี) และเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พ.ศ.2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35874.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล