ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลอ้างอิง
(NaN). ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002099.
View online Resources