กฎหมายการเกษตรสหรัฐฯ=Farm Act 2002

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา (2002). กฎหมายการเกษตรสหรัฐฯ=Farm Act 2002. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324723.
View online Resources