ประกาศนายทะเบียนสำนักงาน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 26/2552 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานระดับกลางสยามซันโป]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนสำนักงาน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 26/2552 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานระดับกลางสยามซันโป]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129023.
View online Resources