ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมการแต่งผม-เสริมสวย จังหวัดเชียงใหม่]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมการแต่งผม-เสริมสวย จังหวัดเชียงใหม่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/284197.
View online Resources