ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต [เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต [เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80833.
View online Resources