คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 41/2558 เรื่อง กำหนดสถานกักขังจังหวัดตรัง (แห่งที่ 2)

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 41/2558 เรื่อง กำหนดสถานกักขังจังหวัดตรัง (แห่งที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/419029.
View online Resources