ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอีเทอร์นิตี้ ประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอีเทอร์นิตี้ ประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511343.
View online Resources