แจ้งความกระทรวงธรรมการ พแนกกรมศึกษาธิการ เรื่องมีผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของบำรุงการศึกษา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1919). แจ้งความกระทรวงธรรมการ พแนกกรมศึกษาธิการ เรื่องมีผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของบำรุงการศึกษา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/205581.
View online Resources