พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2523

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2523. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29990.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล