ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/284691.
View online Resources