ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการเคหะชุมชนประเภทอาคารชุด และแฟลต (เช่า) ที่มีความสูง 6 - 10 ชั้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการเคหะชุมชนประเภทอาคารชุด และแฟลต (เช่า) ที่มีความสูง 6 - 10 ชั้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/161541.
View online Resources